Zakelijk

Bureau Henk de Graaf biedt ook begeleiding en ondersteuning in bedrijven. In processen die te maken hebben met veranderingen in de cultuur. Er wordt gekeken naar een bedrijf als een systeem. Een systeem van samenwerkende individuen. Mensen die onderling afhankelijk zijn van elkaar om te kunnen functioneren en presteren. Om te kunnen functioneren hebben alle medewerkers een aantal basisbehoeften. Het gaat dan om zaken als waardering, aandacht, zorg, stimulans, begrip en respect.

Wanneer er binnen een onderneming een cultuur is ontstaan waarin aan deze basisbehoeften niet of onvoldoende vorm wordt gegeven, ontstaan er problemen. Dit kan zicht uiten in een hoog ziekteverzuim, maar ook in een klimaat van negativisme en conflicten.

Henk de Graaf gaat binnen uw bedrijf actief en op een persoonlijke wijze op zoek naar blokkades die zijn ontstaan in het geven en ontvangen van basisbehoeften. Vervolgens zal er gewerkt worden aan oplossingen die een verandering van cultuur in uw bedrijf of instelling tot gevolg heeft. Daarbij kunnen ook in samenwerking met Petra de Graaf creatieve middelen worden ingezet. Het doel is dat de mensen plezier kunnen halen uit hun dagelijks werk. Dit heeft een positieve invloed op de motivatie. Belangrijk is dat men als individu de ruimte krijgt inbreng te hebben, ook in de samenwerking met anderen.