Werkwijze

Je kunt je telefonisch of via de mail aanmelden voor hulp bij Bureau Henk de Graaf. Ook als je twijfelt of wij iets voor je kunnen betekenen, kan je contact met ons opnemen. We kijken dan samen met jou of onze manier van hulpverlenen aansluit bij jouw behoefte. Omdat wij ervaringsgericht werken start in feite de therapie al meteen bij het aanmeldingsgesprek. Wachtlijsten kennen wij niet. Zodra je je aanmeldt voor hulp maken we een afspraak op korte termijn.

Bureau Henk de Graaf

Is een praktijk voor psychosociale en creatieve therapie

Werkt persoonlijk, gelijkwaardig, relationeel en ervaringsgericht

Is gericht op ontwikkeling en groei en gaat uit van mogelijkheden

Laat zich inspireren vanuit een persoonlijke relatie met God

Tijdens het eerste gesprek inventariseren wij je hulpvraag en geven wij aan wat je van onze therapie kunt verwachten. We kunnen als echtpaar of als individueel therapeut met de hulpverlening starten. Dit is mede afhankelijk van je hulpvraag.

We betrekken graag mensen uit jouw omgeving bij de hulpverlening. Natuurlijk altijd in overleg met jou. Je kunt denken aan je partner, je vriend(in), ouders, predikant of andere mensen die belangrijk voor je zijn.

Bureau Henk de Graaf gaat verder waar anderen stoppen. Onze ervaring is dat de therapie van reguliere zorginstellingen niet altijd aansluit bij de individuele hulpvragen. Omdat wij vanuit een zelfstandig, vrijgevestigd bureau werken, kan onze persoonlijke benadering beter aansluiten bij de problematiek van complexe situaties.

Tijdens een moeilijke periode in m’n leven, was Henk voor mij een richtingaanwijzer. Lees meer ervaringen