Ervaringen

Begin februari maakten we kennis met Henk. We leefden toen enorm langs elkaar heen en zagen het zelfs allebei niet gelijk goedkomen. Henk luisterde naar ons verhaal en merkte al snel dat mijn man zijn gevoel niet goed kon voelen/verwoorden. Zelf ben ik erg gevoelig en daardoor was communicatie vaak lastig. Door een aantal gesprekken samen en apart hebben we beiden enorme stappen gemaakt. Mijn man weet nu niet alleen zijn gevoel kenbaar te maken maar onze communicatie is er ook enorm op vooruit gegaan. En het belangrijkste: we zijn nog samen. Ik weet niet of dat zonder Henk nog zo was geweest.

We sluiten het af, het is rond, alle losse eindjes hebben hun plek gevonden. Ik kan mijn leven weer aan!
Bijna een jaar geleden dacht ik niet dat het weer zou komen: met plezier leven, houden van mijn geliefden, verbinding voelen met mensen om me heen, God als onnoembaar aanwezig in mijn leven ervaren. Ik wilde door op wilskracht, omdat het moet, flinke meid zijn, niet zeuren. Maar ik wilde ook zo graag het bijltje er bij neer gooien.
Alleen zijn, rust aan mijn hoofd, dat was wat ik dacht nodig te hebben. Er was geen ruimte voor mensen, geen ruimte voor mijn kinderen, geen ruimte voor familie.
Henk heeft met mij mijn geschiedenis een plek gegeven. Mijn jeugd, mijn verhaal, het verhaal van de generaties, de onmacht, de onwil, het verdriet, de boosheid, de rouw, de teleurstelling. Hij luisterde, bemoedigde, zocht mijn behoefte, gaf de erkenning die ik nodig had, vroeg door als dat nodig was, was stil als dat beter was.
We lachten, er was humor, er was pijn, verwarring en ook zorg. Wat heb jij nodig, daarnaar zijn we op zoek gegaan, en de oprechte zorg die Henk daarbij liet zien heeft mij geholpen. Henk gaf mij ruimte en vertrouwen om weer vertrouwen in mijn eigen kunnen te krijgen. Ik vond het mooi om door Henk in de gelegenheid gesteld te worden om mijn weg weer te durven lopen.
Fijn om ook met een schilderij te werken. Ik leerde weer te luisteren naar het kind in mij, en raakte gelukkig de eeuwig corrigerende ouder kwijt. Ik leerde erdoor te voelen wat ik voel en daar van te genieten. Ik ben weer blij.

Tijdens een moeilijke periode in m’n leven, was Henk voor mij een richtingaanwijzer. Hij liet me elke keer de juiste kant op kijken, wanneer ik het zelf niet zag. Doordat Henk betrokkenheid en betrouwbaarheid uitstraalde was hij heel veilig voor me. Zo kon ik emoties tonen en praten over mijn gevoelens. We hebben ook vaak gelachen. Humor door de gesprekken heen zorgde ervoor dat het allemaal wat ‘luchtiger’ werd. Kortom, het was goed om een tijdje samen op te trekken en handvatten te krijgen om weer verder te gaan.