Veel mensen krijgen te maken met moeiten in hun leven. Problemen ontstaan doordat je geen goede balans hebt in de zorg voor de ander en de zorg voor jezelf. Je voelt je onmachtig in je huidige situatie. Ook kan er pijn zijn van vroeger.

Dat het leven niet alleen maar fijn kan zijn ervaart iedereen. De één heeft meer tegenslag dan de ander. En de éne mens slaagt er beter in om problemen een plaats te geven in zijn leven dan de ander. Je komt vast te zitten, het probleem groeit je boven het hoofd. Je kunt het leven als bedreigend gaan ervaren en God lijkt ver weg.

Ieder mens wil graag goed kunnen functioneren in gezin, huwelijk, werk of gemeente. Door allerlei omstandigheden kan je daarin geblokkeerd raken. De oplossingen die je bedenkt hebben geen positief effect. Op dat moment kan het nodig zijn deskundige hulp te vragen.

Wij bieden hulp bij

Relatieproblemen Depressie Zingevingsvragen Trauma Verslaving Fobieën Identiteitsproblemen Opvoedingsproblemen

over Henk de Graaf

Na de sociale academie en de voortgezette opleiding (therapeutisch werken met kinderen, volwassenen en gezinnen) werk ik sinds 1985 als psychosociaal therapeut. In 2000 ben ik gestart met Bureau Henk de Graaf.

Een belangrijk uitgangspunt bij de therapie is het 'ervaringsgericht' werken: de werkrelatie, die hulpverlener en cliënt aangaan, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik bespreek de werkrelatie op een zorgvuldige en betrokken manier. Het effect van mijn manier van werken is dat cliënten in ogenschijnlijk uitzichtloze situaties en met complexe hulpvragen positieve ervaringen opdoen. Patronen die in het verleden zijn ontstaan worden zichtbaar gemaakt waardoor er ruimte komt voor een volwassen zelfbeeld.

In de praktijk werk ik samen met mijn vrouw, Petra. Met name bij relatie- en gezinstherapie biedt het grote voordelen en mogelijkheden om als echtpaar te kunnen samenwerken. Ook is het mogelijk om bij Petra creatieve therapie te volgen.

De gesprekken waren een verrijking voor mijn persoonlijke leven. Dankzij Henk sta ik er weer gekleurd op! Lees meer ervaringen